Blog

态路小课堂丨通信光纤波长大盘点

 

850nm

19721981使850nm

使

A1a50/125

A1b62.5/125

850nmLED

 

1300nm

70801300nm

 

 

使LED120nm20μW100Mb/s

1310nm1550nm

19821992G.652G.653G.6541310nm1550nm

1982G.652

G.6521550nm1310nm

 • 19841550nm
 • 1984CCITTG.651G.652
 • 1985 G.653G.6521310nm1550 nm1550 nm
 • 1988CCITTG.653

EDFADWDM使 G.6531550nm线G.653广广

 • 1988CCITTG.654

1550nmDWDM

19932006S

 

 

 • C15301565nm

G.655NZDSFNonZero DispersionShifted Fiber1550nm线

 • L15651625nm
 • E13601460nm

20025ITUTOESCLU

 

 

 • EExtendedwavelength Band13601460nm
 • Sshortwavelength Band1460nm1530nmOPON
 • CConventional Band1530nm1565nmC广WDMC
 • LLongwavelength Band1565nm1625nmCL
 • UUltralongwavelength Band16251675 nm

 

MPO线1.25G/10G/25G/40G/100G/200GAOC线DAC线线
3

3MPO/MTP线

线

 400G QSFPDD SR8DR4

扫码关注我们

联系人:吴娟

联系方式:13601631832

提供高密度综合布线产品

综合布线

Copyright © 上海态路通信技术有限公司 | 备案信息:沪ICP备15039393号-1