Blog

北京国防信息化博览会丨数据中心综合布线方案和特种光纤产品定制方案

20211020211027线

                             
                                                 
                           
                         
线

IT

线

线AOCDAC线MPO线线

1.25G/10G/25G/40G/100G/200G/400G
  • AOC&DAC线
10G/25G/40G/100G/200G/400G AOCDAC线
  • MPO线
8F/12F/16F/24F/48SMOM3/OM4/OM5 MPO线

  • 线

1U/2U/3U线;

12/24SMOM3/OM4/OM5 MPOLC
12/24SMOM3/OM4/OM5

广

FOG

MPO线1.25G/10G/25G/40G/100G/200GAOC线DAC线线

线 400G QSFPDD SR8DR4

100G线

联系人:吴娟

13601631832

公司新闻

Copyright © 上海态路通信技术有限公司 | 备案信息:沪ICP备15039393号-1